vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Vorming Positieve Heroriëntering

Op 1 juni 2017 gaven 3 medewerkers van de positieve heroriëntering een introductiedag van deze methodiek aan 15 collega's.

Een inspirerende en boeiende dag waar een ervaringsgerichte opdracht ook niet kon op ontbreken.