vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Dagbegeleiding Tobias - Ronse

Wat doet het dagcentrum?

Het dagcentrum begeleidt kinderen/ jongeren en hun gezinnen in situaties van verontrusting of maatschappelijke noodzaak.

We bieden:

Groepsbegeleiding

Na school worden de kinderen en jongeren opgevangen in het dagcentrum. Daar krijgen ze studiebegeleiding op maat. Er wordt dagelijks een warme maaltijd aangeboden. In de vrije uren en tijdens schoolvakanties wordt een gestructureerd vrijetijdsaanbod voorzien. Tweemaal per jaar gaan we op kamp.

Individuele begeleiding

Elk kind, elke jongere krijgt een persoonlijke begeleidster toegewezen. Tweewekelijks organiseert deze een individuele activiteit voor de betrokkene. Deze kan doorgaan in het dagcentrum of buitenshuis.

Contextbegeleiding

Elk gezin krijgt een contextbegeleidster toegewezen. Tweewekelijks komt deze begeleidster langs in het gezin of in de ruime context van het gezin. De ouders blijven tijdens de begeleiding verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

In dagcentrum Tobias beschikken we over 10 modules dagbegeleiding en 10 modules contextbegeleiding, waarvan 6  ‘laag-intensief’ en 4 ‘breedsporig’.

Doelgroep

Het dagcentrum begeleidt schoolgaande kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar.
We richten ons tot kinderen/jongeren en hun gezinnen in situaties van verontrusting of maatschappelijke noodzaak.
We komen tussen als de hulpverlening van 1ste lijndiensten  ontoereikend blijken.Aanmelding

Sinds 1 maart 2015 is de dagbegeleiding rechtstreeks toegankelijk.
Er kan telefonisch aangemeld worden op het nummer 055/20 95 40. De hoofdbegeleidster behandelt de aanmelding. Na teamoverleg worden er concrete afspraken gemaakt omtrent de opstart van de begeleiding, eventuele wachtlijst,…

Werkingsgebied

De gezinnen waarvan de kinderen worden opgenomen, hebben hun verblijfplaats in het Bestuurlijk Arrondissement Oudenaarde. Zij wonen voornamelijk in Ronse, hoewel het dagcentrum toegankelijk is voor kinderen uit de overige gemeenten van het arrondissement.

Missie contextbegeleiding campus Tobias

Campus ACVA en campus Tobias willen voor kinderen/jongeren (POS of MOF) en hun gezinnen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren d.m.v. een integrale gezinsbegeleiding met als doel de maximale persoonlijkheidsontplooiing van de jongeren te stimuleren door het werken naar en aan een evenwichtig, gunstig en stabiel gezinsklimaat.

Amon VZW gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door te accepteren en verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoordCookie policy