vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

TEJO Ronse

Vanuit de vaststelling dat heel wat jongeren kampen met psycho-sociale problemen en niet steeds de weg naar de reguliere gezondheidszorg vinden, startte TEJO Antwerpen in 2010.

TEJO biedt eerstelijns therapeutische ambulante begeleiding aan voor jongeren met psychische problemen. Eerstelijnstherapie bestaat, behalve bij TEJO niet in Vlaanderen. Hierdoor ontlasten ze voor een deel de tweedelijnszorg (bvb. Centra Geestelijke Gezondheidszorg) waar momenteel wachtlijsten bestaan.

Hoofddoelstelling van de therapie is het competentiegevoel van de jongere te vergroten. De jongere opnieuw controle laten krijgen over zijn problemen, de jongere weerbaar maken zodat deze zich veilig voelt.

TEJO heeft drie basisprincipes:

Meteen worden de belangrijkste basisprincipes van Tejo duidelijk, namelijk laagdrempelig werken en gratis.

Op 29 september 2014 startte TEJO Ronse in de Rode Broeckstraat 38 te Ronse. Na een voorbereiding van méér dan 1 jaar konden we uit de startblokken schieten. Momenteel hebben we 7 geëngageerde vrijwillige therapeuten, 2 onthaalmedewerkers en 2 supervisoren.

TEJO Ronse is de eerste satelliet-TEJO, zéér nipt gevolgd door TEJO Gent dat op 30 september zijn deuren opende. In het voorjaar van 2015 wordt ook TEJO Mechelen opgestart.

Momenteel zijn we twee dagen per week open: van maandag 17.00 tot 20.00 uur en van woensdag 14.00 uur tot 17.00 uur. Wij zijn bereikbaar op het nummer 0468 24 63 70. Indien er zijn nog meer jongeren aanmelden, gaan we nog meer beschikbaar zijn voor de jongeren uit Ronse en omstreken.

Bekijk ook de reportage van Terzake over TEJO

http://deredactie.be/permalink/2.38025?video=1.2273225