vzwamon

Bijzondere Jeugdzorg

Amoriet

Wat

Een innovatief project binnen vzw Amon met een looptijd van 3 jaar (1/9/14 – 31/8/2017)

Wat houdt het in

Een therapeutisch aanbod dat bestaat uit 3 disciplines :

Voor wie

Voor gezinnen met kinderen die nood hebben aan therapie maar in de huidige voorzieningen niet of moeilijk terecht kunnen. Kansarme gezinnen, mensen met beperkte financiële middelen, alleenstaande ouders, …
We werken gezinsgericht, dus therapietrajecten met ouders en kinderen samen, ouders apart of kinderen/jongeren apart.
Er is altijd een link met het kind.
Langere trajecten zijn mogelijk.

Doelstellingen

Wie kan aanmelden

Geprefereerde aanmelders zijn de partners van de brede instap binnen IJH, maar ook andere hulpverleners kunnen doorverwijzen.
Cliënten kunnen ook zelf contact opnemen via het telefoonnummer 055 30 56 82.
We verwachten van de verwijzers dat ze de specifieke criteria hanteren die toegang voor mensen in armoede moet verzekeren.

Hoe gaan we te werk

We verlagen de drempel, zodat cliënten die in de huidige structuur uit de boot vallen, hier wel terecht kunnen.

We werken